Foto konkursas vaikams 2012


Foto konkursas vaikams 2012

Menų studija „Linksmos spalvos“ (Dailės studija Linksmos Spalvos) bendradarbiaujant kartu su Vilniaus MSCB vaikų biblioteka ,,Saulutė”(Saulutė Biblioteka) skelbia
ketvirtąjį respublikinį vaikų ir moksleivių piešinių konkursą „Lietuvos architektūros perlai“
Šis piešinių konkursas skirtas Lietuvos vaikams (5-6 m.) ir moksleiviams (7-16 metų)
Amžiaus grupės: 5-6 m., 7-9 m., 10-12 m., 13- 19 m.
Temos:
1. Architektūros stiliai Lietuvoje.
2. Mano krašto įdomiausi architektūros objektai.
Vertinimo kriterijai: Vertinant bus atsižvelgiama į kūrybiškumą, originalumą, įdomų, savitą temos pateikimą.
Dėmesio!!!
Sulamdyti, perlenkti per pusę, ar per vėlai pristatyti vaikų piešiniai nebus vertinami.
Formatas: A-3, A-4 piešimo lapai.
Technikos: Darbai gali būti atlikti guašo, akrilo, akvarelės, koliažo, aplikacijos, įvairiomis grafikos bei piešimo technikomis ir kt.
Konkurso tikslai ir uždaviniai: Skatinti vaikus ir jaunimą daugiau domėtis mūsų krašto architektūros palikimu, praeities tradicijomis. Plačiau pasidomėti Lietuvoje esančiais architektūros stiliais, daugiau sužinoti apie juos, išmokti juos pažinti. Lavinti vaikų ir moksleivių meninius gebėjimus, plėsti akiratį, papildyti moksleivių Lietuvos istorijos, meno istorijos ir Lietuvos architektūros istorijos žinių bagažą, skatinti kūrybiškai pažvelgti į jų gyvenamosiose vietovėse esančius architektūros objektus bei pasidomėti jais ir jų atsiradimo istorijomis. Supažindinti moksleivius su išskirtiniais Lietuvos architektūros objektais, jų atsiradimo istorijomis, architektūros stilių skirtumais. Suteikti vaikams ir jaunimui dar vieną progą išreikšti savo įspūdžius piešiant, kuriant koliažus, aplikacijas ar kita.
Vertinimas ir apdovanojimai:
Komisiją sudaro: keturi profesionalūs dailininkai, dailės mokytoja – metodininkė, socialinių mokslų daktaras, architektas. Pagrindiniai vertinimo kriterijai – darbo temos originalumas ir kūrybiškumas.
Darbai nevertinami:
1. Jeigu nesilaikoma darbų atlikimo ir įforminimo taisyklių.
2. Darbai aiškiai neatitinka konkurso tematikos.
3. Jei nėra atsiųstas el. paštu dalyvių sąrašas, kur būtų nurodytos vaikų ir juos ruošusių pedagogų pavardės, vardai, vaikų amžius ir piešinių pavadinimai.
Apdovanojami bus trys geriausių darbų autoriai kiekvienoje amžiaus grupėje, jų pavardės skelbiamos Menų studijos „Linksmos spalvos“ puslapyje: www.linksmosspalvos.lt ir facebook: Dailės studija Linksmos Spalvos;
Konkursas vykdomas: 2016 m. spalio mėn. – 2017 m. gegužės mėn.
Piešiniai pristatomi iki 2017 m. balandžio 14 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data).
Darbus gali pristatyti mokyklos, darželiai ir vaikų tėvai asmeniškai.
Mokyklos, darželiai vykdo atranką ir siunčia ne daugiau 15 piešinių kiekvienoje amžiaus kategorijoje.
Būtina sąlyga, kad mokyklos ir darželiai atsiųstų dalyvių sąrašą ir piešinių pavadinimus el. paštu: ,
Elektroninio laiško pavadinime nurodykite, iš kokios mokyklos ir miesto esate.
Informaciją pasitikslinti galima paskambinus:
8 656 46410 – Eglė, Natalja
(o piešinius atnešant būtina pasiskambinti)
Dėl kitų klausimų kreiptis: 868784853- Žimantė
Konkurso rezultatai skelbiami: 2017 m. balandžio 19 d.
Apdovanojimų data: 2017 gegužės 4 d. 14.00 val.
Apdovanojimų vieta – bus paskelbta vėliau.
Konkurso laureatų darbai ir kiti komisijos atrinkti gražiausi piešiniai bus eksponuojami įvairiose parodose:
1. Vilniaus miesto VMSCB vaikų bibliotekoje ,,Saulutė”, (Žirmūnų g. 2 Vilnius).
2. Menų studija „Linksmos spalvos“, Laisvės prospektas 123, Vilnius.
3. Kitose visuomeninėse erdvėse (plačiau informuosime pasibaigus konkursui).
Keturių vykdytų RESPUBLIKINIŲ VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSŲ „LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PERLAI“ patys geriausi piešiniai bus išleisti 2018 metų kalendoriuje, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui.
Kalendoriui bus išrinkti geriausiai Lietuvos architektūrą atspindintys laureatų piešiniai.
Konkurso organizatoriai:
Menų studijos „Linksmos spalvos“ (V.š.Į.„Linksmos spalvos“) vadovybė ir jos dailininkai.
Informaciją pasitikslinti galima paskambinus: 8 656 46410 – Eglė, Natalja (o piešinius atnešant būtina pasiskambinti)
Dėl kitų klausimų kreiptis: 868784853– Žimantė


Foto konkursas vaikams 2012 93
Konkursai
Foto konkursas vaikams 2012 92
Nuotrauk
Foto konkursas vaikams 2012 72
Pradia
Foto konkursas vaikams 2012 48
30 tentempi s saludables para que no te engorde el picoteo
Foto konkursas vaikams 2012 65
Allergie alimentari: sintomi, cause, diagnosi, cura e
Foto konkursas vaikams 2012 26
Blog do Luiz Pereira
Foto konkursas vaikams 2012 14
Foto konkursas vaikams 2012 26
Foto konkursas vaikams 2012 53
Foto konkursas vaikams 2012 43
Foto konkursas vaikams 2012 95
Foto konkursas vaikams 2012 33
Foto konkursas vaikams 2012 32
Foto konkursas vaikams 2012 68
Foto konkursas vaikams 2012 39
Foto konkursas vaikams 2012 86